II poradie hodnôt Úroveň hodnôt
podľa Graves-a
Ja My VIII ÚROVEŇ (TYRKYSOVÁ)
HOLISTICKÁ (My)
Ak je CELÝ SVET v HARMÓNII, aj ja sa budem cítiť radosť a šťastie. VI ÚROVEŇ (ZELENÁ)
SKUPINA (My)
Najdôležitejšie je DOBRO SKUPINY. Harmónia v skupine mi dá pokoj, príjemný, dôstojný a prosperujúci život. IV ÚROVEŇ (MODRÁ)
SYSTÉM (My)
Spoločenský poriadok zabezpečuje súdržnosť a bezpečnosť - dodržiavanie pravidiel mi umožňuje žiť s dôstojnosťou. II ÚROVEŇ (FIALOVÁ)
KLAN (My)
Poddanie sa tradícii a mágii umožní mne a mojej rodine (priateľom) žiť v mieri. Nepotrebujem veriť a rozumieť, ale podrobenie ma udrží nažive. VII ÚROVEŇ (ŽLTÁ)
VOLNÁ JEDNOTKA (Ja)
Som vďačný SYSTÉMU, ktorý mi dáva PRÍLEŽITOSŤ K ROZVOJU a chcem využiť tento vývoj k tomu, aby som bol spokojný sám so sebou a viedol spokojný život. V ÚROVEŇ (ORANŽOVÁ)
PODNIKATEĽ (Ja)
Chcem pre seba získať čo najviac, dosiahnuť viditeľného úspechu za každú cenu. PRESTÍŽ je najdôležitejšia. III ÚROVEŇ (ČERVENÁ)
BOJOVNÍK (Ja)
Aby som prežil, musím byť silný a ovládať ostatných. Iba dominancia zabezpečí poslušnosť ostatných. I ÚROVEŇ (BÉŽOVÁ)
PREŽITIE (Ja)
Najdôležitejšie je prežiť. Za každú cenu.
Úroveň 1 - PREŽITIE Vaše životné motto:

Najdôležitejšie je prežiť. Za každú cenu.

Čo je najdôležitejšie?
Prežiť za každú cenu.
Ako myslí?
Nemyslí príliš veľa, iba reaguje. Na životné prostredie, na podnety. Starať sa o zdravie je dôležité, pretože iba zdravý človek môže prežiť.
Čo robí?
Zameriava sa na činnosti, ktoré mu majú poskytnúť jedlo, prístrešie, plodnosť a odpočínok. V prípade nebezpečenstva bojuje, alebo utečie.
SILNÉ STRÁNKY
Má dobrý kontakt s prírodou a stará sa o zdravie.
SLABÉ STRÁNKY
Bezmyšlienkovitosť a extrémne sebectvo.
Úroveň 2 - KLAN Vaše životné motto:

Poddanie sa tradícii a mágii umožní mne a mojej rodine (priateľom) žiť v mieri. Nepotrebujem veriť a rozumieť, ale podrobenie ma udrží nažive.

Čo je najdôležitejšie?
Žiť podľa božských zásad. Bezpečnosť, stabilita a starostlivosť o blízkych.
Ako uvažuje?
Rituály (účasť na omši, jedlo s rodinou a podobne) sú nepostrádateľnou súčasťou života. Viera a tradície sú všetko, čo máme a pravidlá, podľa ktorých máme žiť, nám dáva Boh. V sporoch by ste sa mali obrátiť na autoritu (kňaz alebo lekár).
Čo robí?
Stará sa o svojich blízkych a trávi s nimi čas. Rozhodne obhajuje svoje presvedčenie a vykonáva mnoho činností, ako sa od neho očakáva. Pretože musí.
Silné stránky
Starostlivosť a kontakt s ostatnými. Podeľte sa o život s prírodou a svojim kmeňom.
Slabé stránky
Nedostatok flexibility v myslení a uzavretie sa pred myšlienkami, ktoré sú v rozpore s jeho / jej svetonázorom. Vo vašom živote chýba zmysel efektivitu.
Úroveň 3 - BOJOVNÍK Vaše životné motto:

Aby som prežil, musím byť silný a ovládať ostatných. Iba dominancia zabezpečí poslušnosť ostatných.

Čo je najdôležitejšie?
Nič mi nezabráni, aby som bol tým, kým chcem byť.
Ako uvažuje?
Život je boj a ja som v ňom uprostred. Svojimi vlastnými rukami si vezmem svoje šťastie a prosperitu. Žiadne pravidlá ma nebudú obmedzovať.
Čo robí?
Neustále sa dostáva do konkurenčnej situácie, kde môže ukázať svoju nadradenosť. Reč tela ukazuje dôveru skôr, ako ho niekto iný považuje za slabého.
SILNÉ STRÁNKY
Odvaha a nekompromisný prístup. Pomáha vám dosiahnuť vaše ciele. Funguje to iba vtedy, keď je to prospešné.
SLABÉ STRÁNKY
Sebectvo a nedostatok komunikačných zručností.
Úroveň 4 - SYSTÉM Vaše životné motto:

Spoločenský poriadok zabezpečuje súdržnosť a bezpečnosť - dodržiavanie pravidiel mi umožňuje žiť s dôstojnosťou.

Čo je najdôležitejšie?
Musíte situáciu kontrolovať dodržiavaním určitých pravidiel. Zásady sú tým, čím sa odlišujeme od zvierat.
Ako uvažuje?
Všetko má svoj účel a je pre niečo. Stabilizáciu a bezpečnosť dosahujeme tvrdou prácou podľa prísne definovaných pravidiel. Škola, štúdium, práca, rodina a právny štát. Chaos zavádza zlo.
Čo robí?
Je pokojný a vyrovnaný v úsudku. Ako súčasť spoločnosti necíti potrebu individuality. Život podľa tradičných pravidiel je niečo, o čo sa oplatí usilovať.
SILNÉ STRÁNKY
Udržuje poriadok, usiluje o stanovenie pravidiel a uzákonenie všetkých situácií.
SLABÉ STRÁNKY
Môže sa uzavrieť vo svojom vlastnom vzorci a obrovskom množstve práv a povinností. Tým si však bráni rozvoju.
Úroveň 5 - PODNIKATEĽ Vaše životné motto:

Chcem pre seba získať čo najviac, dosiahnuť viditeľného úspechu za každú cenu. PRESTÍŽ je najdôležitejšia.

Čo je najdôležitejšie?
Dosiahnutie vašich ambícií.
Ako uvažuje?
Život je hra a ja budem hrať podľa svojich vlastných pravidiel. Niekto môže naraziť do steny. Ja nie. Úspech je moje druhé meno.
Čo robí?
Všetko má zmysel, keď to prináša výhody. Najlepšie je to mať hmatateľné. Dôležité je vykonať svoj plán. V prípade potreby využijem niekoho iného, pretože jeho / jej cieľ je najdôležitejší
SILNÉ STRÁNKY
Je sebavedomý, usmievavý, úhľadný, inšpiratívny. Vie, ako motivovať ostatných, aby konali. Má veľa energie.
SLABÉ STRÁNKY
Dištancuje sa od ostatných. To môže rozmazať jeho / jej úsudok a môže spôsobiť, že bude príliš sebavedomý s hrdosťou. Pýcha predchádza pád.
Úroveň 6 - SKUPINA Vaše životné motto:

Najdôležitejšie je DOBRO SKUPINY. Harmónia v skupine mi dá pokoj, príjemný, dôstojný a prosperujúci život.

Čo je najdôležitejšie?
Nájdite vnútorný pokoj a rovnováhu. Skvelé je, že tu nie ste sami.
Ako uvažuje?

Všetci sme si rovní a rozdávame ušľachtilosť. Kontakt s ostatnými a spoločné prekonanie slabosti je cestou ku šťastiu. Žime v súlade so sebou a našou planétou.
Čo robí?
Jej / jeho otvorený prístup a láskavosť spôsobujú, že ľudia chcú byť blízko nej / neho. Venuje čas pohovoriť si s ostatnými a snaží sa ich robiť šťastnejší. Úprimne sa stará o blaho ostatných ľudí.
SILNÉ STRÁNKY

Empatia. Je skvelý/á v budovaní medziľudských vzťahov tým, že dáva silu ostatným.
SLABÉ STRÁNKY
Nadmerná obetavosť a dôvera môžu viesť k zdravotným zlyhaniam, alebo k tomu, že ich využijú ľudia so zlými úmyslami.
Úroveň 7 - SAMOSTATNÁ JEDNOTKA Vaše životné motto:

Som vďačný SYSTÉMU, ktorý mi dáva PRÍLEŽITOSŤ K ROZVOJU a chcem využiť tento vývoj k tomu, aby som bol spokojný sám so sebou a viedol spokojný život.

Čo je najdôležitejšie?
Váš život patrí vám. Žite tak, aby ste v sebe odhalili najväčší potenciál. Odhaľte tajomstvo.
Ako uvažuje?
Môžem urobiť čokoľvek. Rozumie však dobre, tomu čo sa deje … Nič nemusí. Môže pracovať, ale nemusí. Je dôležité, aby ma každý deň viedol k integrite ako ľudskej bytosti. Približuje sa k božskosti celého vesmíru.
Čo robí?
Samotný výsledok nemusí priniesť materiálny zisk, dôležitý je fakt o ďalšom úspechu. Nepozerá na spiritualitu v kategórii dogiem, ale snaží sa ju nájsť v sebe a vo svojom okolí.
SILNÉ STRÁNKY
Má veľkú tvorivú silu a všetky jeho pohyby vyzerajú ako príbeh úspechu. Veci mu idú ľahko, ale on / ona vie, že toto všetko je výsledkom jeho úsilia.
SLABÉ STRÁNKY
Tento zdanlivo najvyšší a najžiadanejší stav je pascou, pretože jeho úspech môže byť iba ilúzia, ktorá môže viesť k paranoji. V dôsledku toho sa taká osoba “unáša preč” od reality a stáva sa samotárom.